Menu Zavřeno

Plynové práce

Milí čtenáři,

Plynové práce jsou fenoménem, o kterém se moc neví, a ještě méně píše.

Jsou nebezpečné, rizikové, ale každý pracovník od vysokých pecí je dobře zná, a častokrát je zažil.

Plynové práce znamenají zaplyňování (natlačení plynu), nebo odplynění (vytlačení plynu a nahrazení vzduchem) vysokopecních agregátů, potrubí, plynojemu, plynočistíren apod.

Tři fakta, která ovlivňují každou plynovou práci:

  • vysokopecní plyn je jedovatý,
  • vysokopecní plyn na vzduchu hoří, i když pomalu,
  • pokud je ve vzduchu vysokopecní plyn obsažen v rozmezí cca 30-70 %, je v uzavřeném prostoru výbušný.

Všechny čtenáře a příznivce zdraví autor Ing. Josef Luňáček.