Menu Zavřeno

Ing. Josef Luňáček o vysokých pecích ve Vítkovických železárnách v Ostravě – Setkání na vysokých pecích po 30 letech

NOVÁ PUBLIKACE

29. ledna 2023, Ostrava
Publikace Zafoukání vysoké pece

Milí čtenáři,

řada z vás se mě ptá, co znamená zafoukání vysoké pece a co znamená zapálení vysoké pece, je to totéž? A kdy a jak se provádí oba výkony? Proč jsem o zafoukání dosud nic nenapsal? Následující řádky osvětlí oba pojmy, popíší události okolo zafoukání a já si odškrtnu další splněný úkol v informovanosti Vás, čtenářů. Tak do toho!

ODKAZ NA PUBLIKACI ZAFOUKÁNÍ VYSOKÉ PECE

ZOBRAZIT OBSAH PUBLIKACE ZAFOUKÁNÍ VYSOKÉ PECE

ZOBRAZIT SEZNAM PUBLIKACÍ

NOVÁ PUBLIKACE

16. ledna 2022, Ostrava
Publikace Aglomerace, provoz č. 150 Závodu 1 - Vysoké pece

Milí čtenáři,

jedním z pěti výrobních provozů Závodu 1 - Vysoké pece Vítkovice byl provoz č. 150 - Aglomerace. Dalšími byl provoz č. 110 - Výroba izolačních materiálů, provoz č. 120 - Koksovna, provoz č. 130 - Vysoké pece a provoz č. 190 - Údržba a opravy. Každý měl svou historii, příběhy, technologii a místo ve výrobním cyklu závodu. To platí i o provozu aglomerace.

ODKAZ NA PUBLIKACI AGLOMERACE PROVOZ Č. 150

ZOBRAZIT OBSAH PUBLIKACE AGLOMERACE PROVOZ Č. 150

ZOBRAZIT SEZNAM PUBLIKACÍ

Milí čtenáři,

v publikaci Vysoké pece Vítkovice: Když železo ještě teklo jsem se snažil zachytit úspěšné, dobré, veselé i těžké chvíle, které jsem prožil v závodě 1 - Vysoké pece Vítkovice. Nechci podrobně popisovat technologii výroby surového železa, ale chci přiblížit práci a příhody lidí, kteří každodenně, celých 24 hodin, v neděle i ve svátky, odváděli svou část povinností na společném díle, kterým bylo vyrobené a odvezené surové železo.

V publikovaných kapitolách je popisováno dění v letech 1959 až 1990, tedy v době, kdy jsem pracoval v závodě 1 a jak jsem si události zapamatoval.

Všechny čtenáře a příznivce zdraví autor Ing. Josef Luňáček.

Ing. Josef Luňáček