Menu Zavřeno

NOVÁ PUBLIKACE

16. ledna 2022, Ostrava
Publikace Aglomerace, provoz č. 150 Závodu 1 - Vysoké pece

Milí čtenáři,

jedním z pěti výrobních provozů Závodu 1 - Vysoké pece Vítkovice byl provoz č. 150 - Aglomerace. Dalšími byl provoz č. 110 - Výroba izolačních materiálů, provoz č. 120 - Koksovna, provoz č. 130 - Vysoké pece a provoz č. 190 - Údržba a opravy. Každý měl svou historii, příběhy, technologii a místo ve výrobním cyklu závodu. To platí i o provozu aglomerace.

ODKAZ NA PUBLIKACI AGLOMERACE PROVOZ Č. 150
ODKAZ NA SEZNAM PUBLIKACÍ

Milí čtenáři,

v publikaci Vysoké pece Vítkovice: Když železo ještě teklo jsem se snažil zachytit úspěšné, dobré, veselé i těžké chvíle, které jsem prožil v závodě 1 - Vysoké pece Vítkovice. Nechci podrobně popisovat technologii výroby surového železa, ale chci přiblížit práci a příhody lidí, kteří každodenně, celých 24 hodin, v neděle i ve svátky, odváděli svou část povinností na společném díle, kterým bylo vyrobené a odvezené surové železo.

V publikovaných kapitolách je popisováno dění v letech 1959 až 1990, tedy v době, kdy jsem pracoval v závodě 1 a jak jsem si události zapamatoval.

Všechny čtenáře a příznivce zdraví autor Ing. Josef Luňáček.

Ing. Josef Luňáček