Menu Zavřeno

ZAFOUKÁNÍ VYSOKÉ PECE

Řada mých čtenářů se mě ptá, co znamená zafoukání vysoké pece a co znamená zapálení vysoké pece, je to totéž? A kdy a jak se provádí oba výkony? Proč jsem o zafoukání dosud nic nenapsal? Následující řádky osvětlí oba pojmy, popíší události okolo zafoukání a já si odškrtnu další splněný úkol v informovanosti Vás, čtenářů. Tak do toho!

Autor: Josef Luňáček

Publikováno v roce 2023.

Všechny čtenáře a příznivce zdraví autor Ing. Josef Luňáček.