Menu Zavřeno

Milí čtenáři,

jedním z pěti výrobních provozů Závodu 1 - Vysoké pece Vítkovice byl provoz č. 150 - Aglomerace. Dalšími byl provoz č. 110 - Výroba izolačních materiálů, provoz č. 120 - Koksovna, provoz č. 130 - Vysoké pece a provoz č. 190 - Údržba a opravy. Každý měl svou historii, příběhy, technologii a místo ve výrobním cyklu závodu. To platí i o provozu aglomerace.

Autoři: Zdeněk Peterek, Josef Luňáček

Dočtete se o nich v kapitolách:
Proč se stavěla aglomerace?
Železná ruda přijíždí
Aglomerace musela denně vyrobit přes 8 000 t aglomerátu pro vysoké pece.
Rozmrazovna
Další pouť rudy
Na spékací pásy
Problémové výrobní uzly
Úrazovost
Stravování, sport
Ukončení provozu

Publikováno v roce 2022.

Všechny čtenáře a příznivce zdraví autor Ing. Josef Luňáček.