Menu Zavřeno

Rubrika: A železo stále teklo

Mazači – Šmíráci

Mazačům v závodě nikdo neřekl jinak než „šmíráci“. Mazači měli svůj název uvedený jen na výplatních listech a v popisu pracovní činnosti. Každý z nich pečoval o „své“ strojní zařízení a také kontroloval jeho funkčnost. V případě nějaké viditelné závady nebo změny upozorňoval obsluhu. Mazačskou profesi vykonávaly převážně ženy, protože byly pečlivější a práce nebyla fyzicky příliš náročná. Měli svou plechovou…

Vypouštění slitku (svině)

Slitek je zbytek surového železa pod výpustným otvorem vysoké pece v místech, kde nístěj už nemá dostatečnou výšku vyzdívky. Tekuté železo nelze z toho prostoru vypustit při normální odpichu. Železo se zde shromažďuje roky, někdy vydrží až do generální opravy, někdy se železo propálí nístějí a vyteče nekontrolovaně pod vysokou pec. A to je veliký malér. (Jak se stalo 31.12.…

Sfoukávání vysoké pece

Sfoukávání vysoké pece a odstřel nasazeniny  Sfoukávání znamená vyprazdňování vysoké pece. Nasazenina je část vsázky pevně přilepená na plášť vysoké pece.  Při chodu vysoké pece dochází někdy k poruchám v rovnoměrnosti a efektivnosti výroby. Pec má najednou vyšší spotřebu koksu, vyšší výhoz jemného podílu vsázky, plyn proudí nerovnoměrně v čase i po průřezu (pec míchá), je nerovnoměrný ohřev pláště pece,…

Struska

Co je struska Vysokopecní struska je jeden ze tří produktů vysoké pece. Plyn, surové železo a struska. Plyn uniká z nejhořejší části vysoké pece (sazebna), surové železo se shromažďuje v nejnižší části (nístěj) a třetí produkt, tekutá struska, plave nad ním. Struska vznikne ze zbytků popela v koksu, z hlušiny v rudě a vápence, který váže síru. Struska obsahuje přibližně…

7. Student u vysokých pecí

Píše autor. Bauxit. V době svých studií na Vysoké škole báňské jsem s kamarády uvažoval, kde a jak získat další peníze na „studentskou činnost“. Z domova jsem dostával 400 korun měsíčně, a to na žádné vedlejší aktivity nemohlo stačit. Rozhodnuto: jdeme na brigádu do Vítkovic, protože Vítkovice byly jen kousek cesty od kolejí na Don Bosku, kde jsme bydleli. V…

6. Feromangan

Sehnal jsem si brigádu na Vysokých pecích na feromanganu. Mou pracovní povinností bylo naložit za směnu 2 bedny feromanganem. Každá musela mít po naplnění obsah 10 tun. To jsem musel naložit ručně, elektromagnetem to totiž nešlo. Velikost kusů, které jsem házel do bedny, odpovídala mé tehdejší fyzické kondici. Z armády jsem byl dobře vytrénovaný, před vojnou jsem kdysi dělal lehkou atletiku…

5. Provoz 110 – protiprašná skupina

Četa pracovníků, která opravovala a udržovala dopravní trasy aglomerátu. Na první brigádu jsem nastoupil, když mi bylo 15 let. Byli jsme tam s kamarádem. Řezali jsme na pásové pile, stříhali plechy na hydraulických nůžkách a natírali kde-co. Také jsme jednou nafasovali šedou barvu a měli jsme natřít stařičké zametací auto, které stálo na volném prostranství mezi 1., 4. vysokou pecí…

4. Vysoká pec

Další měsíc o prázdninách jsem pracoval jako třetí tavič na čtvrté vysoké peci. Zní to vznešeně, ale ve skutečnosti to bylo prostší. Když se provrtával vrtačkou odpichový otvor, tak jsem stál velice blízko pece a držel táhlo čepu. Čep držel kladku a přitahovací lanko vrtačky. Pec je v těch místech tak horká, že se jí nemůžete dotknout a musíte čekat, až…

3. Horká strana koksárenské baterie

Už jsem byl po studiích, když jsem nastoupil na brigádu na dohašovací rampu, kde se vysypával z hasícího vozu uhašený koks. Je to šikmá ocelová plocha, dole ukončená výpustěmi. Přijede vagon s horkým a uhašeným koksem, vysype ho a vy máte za úkol dohašovat hadicí a vodou ještě rudé zbytky žhavého koksu a pak otevírat branky, které ústí na gumový pás,…

2. Studená strana koksárenské baterie

Říká se studená strana baterie, ale moc studená nebyla. Když jsem nastoupil, tak jsem nafasoval krásný plstěný klobouk s pevnou střechou, skoro tak hezký, jak od kanadské jízdní policie. Prý je to proto, aby mi nepadal za krk dehet, řekli mi. Hm, moc jsem nechápal. Na první šichtě mi to došlo. Mým úkolem bylo odháčkovat dveře komory hotového koksu. Tuším,…