Menu Zavřeno

Rubrika: Vysoké pece Vítkovice: Když železo ještě teklo

11. Plynojem

Plynojem je ohromný, krásný, užitečný a velmi nebezpečný. Vítkovický vysokopecní plynojem, postavený za 14 měsíců v roce 1924 za 11 mil. korun, si můžeme představit jako pevnou ocelovou nádobu (hrnec), která je až po okraj naplněná vodou. Do pevné spodní části se zasunuje o jeden metr užší horní část – plovák (hrnec obrácený dnem vzhůru). Plovák o průměru 72 m…

12. Jídlo – stravování

Stejně jako v každém pořádném závodě byl i na vysokých pecích vyčleněn čas i prostor na jídlo a stravování. Avšak na každém pracovišti „krmení“ probíhalo trochu odlišně. Osádky vysokých pecí svačily po 10. hod., po odpichu, přímo u vysoké pece v tzv. „odpočívárně“, kde měly stůl, lavice a později i teplou a studenou vodu na umytí. Obdobně jídlo a odpočinek…

13. Moderní čistění vysokopecního plynu

Psal se rok 1960, závod 1. vysoké pece procházel modernizací, byly mimo jiné zavedeny dvouzvonové sazebny, které umožnily zvýšení tlaku plynu ve vysoké peci (zvýšená efektivita výroby) a nastala i revoluce v technologii čistění plynu. Stará plynočistírna Elga byla zrušena (1969), také vodní skrubry a Theisen. Jen prašníky na hrubé čistění vysokopecního plynu v blízkosti pecí zůstaly. Plocha ve středu…

14. Čistění plynových tras

Při průchodu vysokou pecí s sebou horký plyn strhává malé částice vsázky (rudy, koksu, aglomerátu, vápence a vodní páru). Bývá to až 30 g/m3 plynu i více. Podstatná část pevných částic se zachytí hned u pece v prašníku, kde proběhne „hrubé čistění“ a je zachyceno cca 60-70 % prachu. Plyn se částečně ochladí a je veden potrubím do plynočistírny. Potrubí…

15. Co spadlo na konci války při bombardování Ostravy do plynojemu?

Můj první vedoucí a skvělý učitel, Jenda Lipovský, mi vyprávěl, co se stalo za války dne 20. února 1945 s provozováním plynojemu při ohlášeném spojeneckém leteckém náletu. Nebylo to vůbec jednoduché. Vysoké pece musely být včas utlumené, neprodukovaly žádný plyn, strusku, ani železo. Plynojem byl odstaven, pokud možno v horní poloze plováku, tedy naplněný. Veškerá spotřeba plynu byla zastavena, světla…

16. Automatizace řízení vysoké pece č. 4

Autor: Ing. Karel Strumínský Počátkem sedmdesátých let byl na 4. vysoké peci instalován řídící počítač. Z finančních, přesněji řečeno devizových, důvodů byla tato investice rozdělena do dvou etap. V té první řídil počítač zavážení surovin a paliva do pece, v druhé etapě (došlo na ni až po několika letech) pak kvalitu surového železa. Abychom si uvědomili mimořádnost a jedinečnost této…

17. Hluk na vysokých pecích

Návštěvníci se často ptají, zda byl na pecích nebo v závodě hluk a kde? Samozřejmě že byl, ale byl místně i časově hodně specifický. Už při vstupu do závodu bylo slyšet hned za vrátnici pravidelné hluboké uf, uf, uf, uf z dmychadel 6. ústředny. To byly výfukové plyny spalovacích motorů. Zvuk nebyl nepříjemný, ale při delším poslechu byl uspávající. Hodně…

18. Vodaři

Vodaři se říkalo skupině údržbářů, kteří za provozu kontrolovali a opravovali chlazení na vysoké peci. Vodaři se pohybovali bezprostředně v okolí pláště pece, kde se často vyskytoval jedovatý vysokopecní plyn, museli proto nosit na zádech izolační dýchací přístroje. Přístroje je sice chránily před plynem, ale značně svou váhou ztížily pracovní podmínky a pohyblivost. Každý den chodili „hledat vodu“, rozuměj vodu,…

19. Gumaři

Gumaři se říkalo skupině pracovníků, kteří měli v popisu práce údržbu a provozuschopnost gumových dopravních pásů. Gumaři byli privilegovaná a vážená parta schopných a obětavých chlapů, bez nichž by výroba silně pokulhávala. Gumové dopravníky na aglomeraci, na koksovně a na vysokých pecích přepravovaly denně desetitisíce tun surovin a produktů, které se vážily, třídily a dopravovaly na místa dalšího použití. Pásy,…

20. Vysoké pece v zimě

Zimní období je pro pecaře velmi nepříjemné. Vázne pravidelný přísun vsázkových surovin (zmrzlá ruda z Košic) a často i energie. Následné nutné omezování výroby na vysokých pecích přináší i omezování výroby v podniku (chybí surové železo i vysokopecní plyn). Mohou následovat sankce proti vedoucím, kteří by nezvládali zajistit běžný provoz. Takový stav si nikdo nepřál, proto před zimou předcházely přípravy.…