Menu Zavřeno

Rubrika: Vysoké pece Vítkovice: Když železo ještě teklo

1. Úvod – Když železo ještě teklo

Milí čtenáři, v této publikaci jsem se snažil zachytit úspěšné, dobré, veselé i těžké chvíle, které jsem prožil v závodě 1 – Vysoké pece Vítkovice. Nechci podrobně popisovat technologii výroby surového železa, ale chci přiblížit práci a příhody lidí, kteří každodenně, celých 24 hodin, v neděle i ve svátky, odváděli svou část povinností na společném díle, kterým bylo vyrobené a…

2. Mé pracovní zařazení v závodě Vysoké pece

1955–59 příležitostný brigádník 1959–60 mistr strojního provozu 1960–64 vedoucí úseku dmychadel 1964–68 vedoucí střediska Strojní provoz 1968–77 technický zástupce vedoucího Vysokých pecí 1977–83 vedoucí výroby závodu 1984–84 hlavní inženýr závodu 1984–91 ředitel závodu 1991 odchod z Vítkovic, nástup do vlastní firmy Ředitelé závodu Vysoké pece Vítkovice 1959 Ing. Pavel Morcinek 1959–1965 Ing. Bohumír Máj 1965–1984 Ing. Bohuslav Planka 1984–1991 Ing.…

3. Významné technické akce na vysokých pecích v letech 1960–90

Většina modernizací, inovací a zavádění výpočetní techniky je popsána ve Věstnících techniky vydávaných závodem Vysoké pece v letech 1968 až 1989. Realizace se uskutečnily převážně při níže uvedených výstavbách a opravách. 1960 SO staré 4. vysoké pece, Zavedení pojízdných misičů (veronik) 1961 Zahájení výstavby 6. vysoké pece na místě zastaralé 5. vysoké pece Výstavba 1. SP 1962 6. vysoká pec…

4. Pracovní den na vysokých pecích

Pracovní den začínal pro všechny manuální pracovníky, směnové techniky a mistry vždy v 6.00 hod. To však neznamenalo, že v 5.59 hod. procházeli vrátnicí závodu a spěchali na svá pracoviště. Všichni museli přijít alespoň o půl hodiny dříve, převléci se v šatně do pracovního oblečení a odejít na pracoviště vystřídat noční směnu. Při střídání si sdělovali, jak probíhala noční směna,…

5. Odpich surového železa

Odpich znamená pravidelné vypouštění tekutého surového železa ze spodní části (nístěje) vysoké pece. Takových odpichů se dělalo 8 až 10 za 24 hod. Odpich je obřad, rituál, který má své postupy a pravidla. Odpich je dílčí inventura práce nejen vysokopecařů, ale i všech předcházejících profesí a technologií. Ať je to těžba vhodných železných rud, vápence a jejich úprava, doprava, homogenizace,…

6. Foukací armatury – formy

Foukací armatury, všeobecně nazývané formy, jsou stoprocentně nejnamáhanější a nejporuchovější části vysoké pece. Musí vydržet opravdu hodně. Ve vnitřní části proudí horký vzduch – vítr o teplotě přes 1 100 °C a tlaku > 2 atp (atmosféra přetlaku, 1 at = 0,1 MPa) a také topný olej nebo práškové uhlí. Z venku (uvnitř vysoké pece) je armatura kontaktovaná vysokopecním prostředím,…

7. Mistrem na vysokých pecích, strojní provoz

Při studiu na Vysoké škole báňské jsem se v předmětu Vysoké pece dověděl jen něco málo o plynu, který produkuje vysoká pec. Netušil jsem tenkrát, jak hodně mou práci v Závodě 1 vysokopecní plyn ovlivní. Skončila zácviková doba a já jsem v roce 1959 nastoupil jako mistr strojního provozu vysokých pecí. Zdědil jsem „šichtovnici“ a můj nový šéf Jenda L.…

8. Jak se dělá vítr – VI. ústředna

VI. ústředna je impozantní budova hned vedle plynojemu a vodojemu. Dnes se nazývá U6. Do roku 1998 byly v VI. ústředně v provozu dvě pístová dmychadla a jedno turbodmychadlo, které vyráběly „vítr“ pro 1. vysokou pec. Větrem nazývají vysokopecaři ohřátý vzduch vháněný do vysoké pece, správně dmýchaný vzduch. Celý komplex VI. ústředny se začal stavět v 30. letech 19. století,…

9. I vysoké pece potřebují vodu

„Josefe, volali z osmičky (závod 8 – energetika), že příští týden začnou čistit strouhu z Hrabové a bude to trvat alespoň 14 dnů,“ sděloval mi můj šéf Jenda. „Musíme se připravit, ať nedopadneme jako předloni.“ Protože jsem předloni ještě oblékal studentskou halenku, ptám se: „A co se vlastně stalo? Hrabová je daleko.“ „No, tráva uvolněná při čistění strouhy nám ucpala…

10. Co dělá plynový dispečer – funkce a obsluha plynojemu

Plynojem se provozuje jako „vyrovnávač tlaku plynu“ a jeho kapacita slouží jako malá mobilní rezerva. Shrnuto: v podnikovém systému výroby a spotřeby plynu musí být udržena rovnováha. Co se vyrobí, to se musí využít jako palivo – spálí se. Řídit a regulovat rovnováhu výroby a spotřeby má v popisu práce „plynový dispečer“ v závodě vysoké pece. Jeho pracoviště bývalo v…