Menu Zavřeno

Rubrika: Vysoké pece Vítkovice: Když železo ještě teklo

Seznam zkratek

atp – přetlaková atmosféra BSP – Brigáda socialistické práce ČSVTS – Vědecko technická společnost DPO – Dopravní podnik Ostrava GO – generální oprava JZD – Jednotné zemědělské družstvo KB – koksová baterie ks (hp) – jednotka výkonu – koňská síla (horse power) OŘJ – Oddělení řízení jakosti OV – ohřívač větru q – metrický cent (100 kg) ROH – Revoluční…

Poděkování

Děkuji svým spolupracovníků z vysokopecního závodu, kteří mi slovem nebo písmem oživili vzpomínky na dobu, kdy jsme společně tvořili historii závodu. Byli to: Ing. Pavel Prostějovský – in memoriam Ing. Karel Strumínský – in memoriam dále Pavel Kacíř Ing. Erich Preiss Karel Škapa Ing. Svatopluk Večerek Ing. Ludvík Tejzr Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D. Díky Ing. Josef Luňáček