Menu Zavřeno

Poděkování

Děkuji svým spolupracovníků z vysokopecního závodu, kteří mi slovem nebo písmem oživili vzpomínky na dobu, kdy jsme společně tvořili historii závodu. Byli to:

Ing. Pavel Prostějovský – in memoriam
Ing. Karel Strumínský – in memoriam

dále

Pavel Kacíř
Ing. Erich Preiss
Karel Škapa
Ing. Svatopluk Večerek
Ing. Ludvík Tejzr
Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.

Díky
Ing. Josef Luňáček

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY