Menu Zavřeno

3. Významné technické akce na vysokých pecích v letech 1960–90

Většina modernizací, inovací a zavádění výpočetní techniky je popsána ve Věstnících techniky vydávaných závodem Vysoké pece v letech 1968 až 1989. Realizace se uskutečnily převážně při níže uvedených výstavbách a opravách.

1960 SO staré 4. vysoké pece,
Zavedení pojízdných misičů (veronik)
1961 Zahájení výstavby 6. vysoké pece na místě zastaralé 5. vysoké pece
Výstavba 1. SP
1962 6. vysoká pec s vysokým tlakem plynu na sazebně
Vlastní pec do provozu 12. 9. 1962
Turbodmychadlo Julie 1
Plynočistírna Lurgi s okruhem čistící vody (dorr)
Čerpací stanice chladící vody s vodojemem
Výstavba 2. SP
GO 3. VP
SO 2. VP
SO 1. VP
1963 Nová aglomerace a pásová doprava surovin
Rotorový výklopník železničních vozů
Homogenizační skládky
Mokrý odsun odprašků aglomerace
Rozmrazovna
Licí stroj 2
Vychlazovací jámy strusky
Odstavení 3. ústředny na Žofinské huti a dodávka „větru“ pro 2. a 3. VP z TD
Výstavba 3.SP
GO 1. VP
Výstavba TD Jitka v 6. ústředně
1964 GO 4. VP
GO 4. a 5. KB
1965 GO 2. VP
SO 6. VP
Výstavba vychlazovacích jam strusky
1966 Zrušení VP 5
Zrušení plynočistírny Elga a Theisenu
1967 Pásová doprava koksu z naší koksovny na 6. VP
Výstavby turbodmychadla Julie 2 v závodě 8
SO 4. VP
1968 Tlačné vozy pod věží E na 6. VP (20. 9. 1968)
Odprášení aglomerátových přesypů (stanice C, D)
SO 3. VP
SO 6. VP
1969 Výstavba OV 64
GO 1. VP
Zrušení staré 4. VP
1970 GO OV 62
GO OV 63
Kyvné žlaby na strusce
1. oprava plynojemu
1971 GO OV 61
Ohřev větru systémem 2+2
Automatická reverzace ohřívačů větru
Zafoukání 4. VP po výstavbě
Výstavba granulace strusky
Výstavba TD Jitka se synchronním pohonem
Výstavba olejového hospodářství
GO 6. VP
Zastavení 3. VP
SO 1. VP
GO 1. SP
SO SP 2 a 3
1972 Řídící počítač na 4. VP
Neuronový vlhkoměr paliva na aglomeraci
1973 Modernizace OV
Nový typ olejových trysek na VP
1974 Tříprvková sazebna na 6. VP
Přídavné topení aglopásů
1975 SO 4. VP
Řízení tepelně teplotního stavu na 4. VP počítačem
1976 SO 1. VP
Oprava TD Julie 1
Výroba Termovitu
1977 Odprašování na 4. VP
GO 3. SP
1978 Zavedení šikmých výfučen
1979 Zavedení řídícího počítače M-7000 na aglomeraci
1980 Řízení sazebny 6. VP počítačem
Vzorkovací linka aglomerátu u 4. VP
1981 Radioaktivní sondy na sazebně 4. VP
1982 SO 1. VP
Rekonstrukce čelního výklopníku na aglomeraci
1983 GO 4. VP
GO SP 2
Bloková oprava KB 4
1984 SO 1. VP s výměnou sazebny
Oprava sazebny 4. VP
1985 GO 6. VP
GO KB 5
Odprášení konců SP 1 a 2 (první etapa)
1986 GO KB 5
SO 1. VP
1987 10denní oprava 6. VP
Měření vlhkosti koksu u 1. VP
Cesta do Austrálie
1988 GO 1. VP
Nové obslužné stroje na KB
Odprášení konců SP na aglomeraci
1989 GO LS 2
SO SP 1
Zpracování australské železné rudy
1990 Nové pánvičky na LS
1991 Výměna sazebny na VP 1
Integrační pásové váhy typ BOEKELS

Zkratky:
SO – střední oprava
SP – spékací pás aglomerátu
GO – generální oprava
VP – vysoká pec
TD – turbodmychadlo
KB – koksová baterie
OV – ohřívač větru

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY