Menu Zavřeno

40. Slovník vysokopecařů

Vlastní vysoká pec

anzac - pevná vnitřní nalepenina na plášti pece
aparátník - obsluha ohřívačů větrů
bečka - pohyblivá část plynojemu
eskřivky - vodící kolejnice skipu
felrory - svislé plynové potrubí
heligon - přechodový kus pod okružním potrubím horkého větru (také koleno)
chladící klíny - horizontální chladící prvky na plášti pece
chladnice - vertikální chladící desky pláště pece
klapy - uzávěry na odpouštění plynu, nejvyšší část vysoké pece
kybel - okov na sazebnu
kychta, gichta - sazebna
lajtung - potrubí
mísa - pevný protikus zvonu
mráz na gichtě - ucpané sázecí zařízení
nístěj - nejužší, spodní část pece
polnice - nejvyšší místo na plynovém potrubí z vysoké pece
pověsit kybel - vykolejit okov dopravující suroviny vysoké pece
rozdělovač - otočné zařízení k umístění vsázky do pece
rozpor - část pláště
sazebna - vstupní, násypné zařízení do vysoké pece
skip - okov
šachta - horní část pláště vysoké pece
šparaky - mechanické měřiče hloubky zavážky v peci
šráky - boční táhla okovu
štauferka - tlaková maznice
vyfutrování - vnitřní protiotěrový obklad potrubí
zaparovat - propálit chladnici
zarážka - zužující se část pláště pece
zvon - těsný plynový uzávěr pece

Na pracovní plošině

ablauf - hradítko na odtoku strusky
borek - vyvrtávací tyč vrtačky
brener - hořák
forma - přivádí horký vítr do nístěje (měděný dvojitý plášť vodou chlazený)
formak - vybíječ spálených forem
formička - na vypouštění strusky
gracka - hrablo na stahování strusky
halena - oděv taviče
hupcuk - ruční řetězový zvedák
kačer - armatura s průhledem do pece
kaplička - upevňovací kus pro formičku
koryto - hlavní železový žlab
kran - jeřáb
lžíce - nádobka na odebírání vzorku surového železa
masa - odpichová ucpávací hmota
munštyk - vyústění na ucpávačce
odpich - vypouštění surového železa, nebo strusky
okno - ocelová příruba pro upevnění formy
píšťala - spojka mezi kačerem a formou
pruba - vzorek k analýze
rynajs - ztuhlé železo nebo struska
ryny - struskové trasy
sviňa - ztuhlý zbytek železa v nístěji
synek - třetí tavič
šibr - uzávěr toku strusky
šifer - hlušina na úpravu žlabu
šlaka - struska
šnobel - část odlučovače železa
štepsl - trn na uzavírání struskového otvoru
štucek - nadstavec (navazuje na koleno)
štych - odpichový otvor
žaludek - sifonový odlučovač železa a strusky

V kolejišti

ajznbon - železnice
bombon - ztuhlý zbytek strusky v pánvi
brekule - veliký sochor vylamování ztuhlého železa
fana - strusková pánev
glajzy - koleje
klago - kolejový jeřáb
koliba - nádoba na přepravu strusky
mašina - lokomotiva
mašinfíra - strojvůdce
veksl - výhybka
veronika - nádoba na přepravu tekutého železa

Doprava surovin (zavážka)

barbora - těžké kladivo
bunker - zásobník na suroviny
fakula - přenosný hořák
gumaři - údržba gumových pásů
gurta - gumový dopravní pás
kanal - spodní část zavážky u 1. VP
most - horní část zavážky u 1. VP
špony - po opracovávání
šura - do skipu
viger - zavážky

Obslužná zařízení

dregr - izolační dýchací přístroj
elga - plynočistírna
expandér - regulátor tlaku plynu z pece
gebleza - část dmychadla
horký vítr - vzduch od ohřívačů po foukací formy
houska - zpevněné surové železo
kapak - odvodňovací zařízení plynových potrubí
kaslik - vodní uzávěr odvodňovače
kuzňa - kovárna
lidrovat - těsnit hřídel vodního čerpadla
lurgi - nová plynočistírna
maras - pevný odpad
popel - částice zachycené v prašníku
prašník - nádoba na odlučování pevných částic v plynu
rozkazovna - původní dispečink vysokých pecí
ruly - roury
skrubr - nádoba na mokré odlučování nečistot z plynu
studený vitr - dmýchaný vzduch od zdroje po ohřívače
svíčka - hořák pro spalování přebytečného CO
šibr - ventil
šina - kolejnice
šmírák - mazač strojních částí
špryca - tryska
švungrat - setrvačník
tajzen - exhaustor a mokré čistění plynu
venturka - zařízení pro mokré čistění plynu
vodaři - kontrolují chlazení pece
vyhodit vodu - po snížení hladiny uniká plyn

Různé

ablezer - střídač
blembák - přilba
dekl - poklop, poklice
dlaničky - silný kus kůže velikosti dlaně, v horní části proříznutý na prostrčení prstů (používali manganisti)
koksák - koš z ocelových drátů, který se v zimě naplnil koksem, zapálil plynem a postavil na místo, kde by mohl mráz poškodit zařízení
manganisti - rozbíječi manganu
šichta - pracovní směna
šichtovnica - kniha na zápis směn
železňáci - pracovníci, kteří měli za úkol války surového železa z licích polí lámat, rozbíjet kladivem na menší kusy tak, aby se daly nakládat do vagonů a odesílat v pevném stavu odběratelům
Žofinka - Žofinská huť, areál vys. pecí č. 2 a č. 3 (u divadla A. Dvořáka)

 

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY