Menu Zavřeno

35. Nešťastný ohřívač 63

Ohřívače větru (cowpery-čti kaupry) jsou vysoké válcové jednotky, které stojí u každé vysoké pece. Bývají 3 nebo častěji 4. Ocelová válcová nádoba má uvnitř šamotovou nebo dinasovou teplojemnou vyzdívku. Vyzdívka se nejdříve nahřeje spálením vysokopecního plynu v hořáku a pak teplo předává dmýchanému vzduchu (vysokopecaři neřeknou jinak než větru), který je ohřátý na cca 1 000 °C a přivádí se (fouká) do spodní části pece. Speciální armatury o průměru 1 000 mm a více zajišťují těsnost na přívodu studeného větru a pak i na straně plynu a spalin. Dodržet přesný postup při zavírání a otevírání armatur bylo povinností obsluhy, které se říkalo „aparátník“. Nedodržení postupu, anebo porucha na armatuře měla někdy za následek výbuch směsi plynu a tím i poškození celého ohřívače – aparátu. Název aparátník je historický a nemá nic společného s politikou. Ohřívače na každé peci mají společný, vyzděný komín.

Ve Vítkovicích je můžete vidět u cesty z Ostravy do Frýdku–Místku. Stojí tam čtyři mezi cestou a vlastní první vysokou pecí. Poslední ohřívač je o pár metrů nižší, protože již nestihl projít generální opravou před zastavením pece.

Každý ohřívač má své přesné dvojčíslí. Ohřívače na první peci mají čísla 11, 12, 13, 14. Na šesté peci 61, 62, 63 a 64. Ohřívač č. 63 můžete vidět z lávky na Karolinu. 6. vysoká pec je na levé straně panoramatu a ohřívač 63 je úplně vlevo. Původně u pece byl postavený výzkumný ohřívač 64, ale ten je už po demolici.

Jednoho dne v noci mi opět zvonil na nočním stolku telefon. Beru sluchátko se zlou předtuchou: „Josefe, na 6. peci bouchl ohřívač, byla to pěkná šupa a plameny šlehly vysoko. Jsou tam hasiči. Chlapi jsou v pořádku. Přijeď.“ No, to je pěkné nadělení! Co se asi stalo? Je dobré, že se nestal žádný úraz. Oblékám se, manželka mi strčí do kapsy malou svačinku, protože ví, že na řádné jídlo nebudu mít dlouho čas. Jedu rychle do závodu a hned na velín šesté pece. „Chlapi, co se stalo? Není někdo zraněný? Je ohřívač odstavený? Neuniká nikde plyn? Nehoří něco v okolí?“ vysypu řadu otázek. Vedoucí směny, který již stačil zkontrolovat okolí odpovídá, že kromě toho výbuchu není nic dalšího vidět (ale byla noc). Ovšem jeden ohřívač měl utrženou ocelovou kopuli. To je pěkné nadělení. Utržená kopule znamená i zničené zdivo a kdo ví, co ještě. Ohřívač se musí ráno celý zkontrolovat a připravit pro střední opravu.

„Tak jak se všechno seběhlo?“ ptám se aparátníka. Jeho výpověď je důležitá pro zjištění skutečné příčiny havárie. Dělám si poznámky, aby výsledný protokol byl správný.

V tom okamžiku přicházejí do velínu dva cizí muži, kteří se představili jako příslušníci Veřejné bezpečnosti (policie). Po nutných formalitách se ptají, co se stalo. Chtějí řadu podrobností o obsluze a o předpisech pro funkci ohřívačů, zapisují si jména pracovníků. Začalo mi být divné, že vyžadují takové podrobnosti, to přece nemůže být kvůli běžné poruchy v závodě, to musí být něco mimořádného!

A bylo. Hned první jejich oznámení mi nahnalo krev do hlavy. „Pane inženýre, víte že za branou vašeho závodu je jeden člověk mrtvý? Zabil jej pravděpodobně výbuch na ohřívači. Spadla mu na hlavu žhavá šamotová cihla, když jel okolo v tramvaji.“

Zatmělo se mi před očima a rychle se snažím ony dvě události nějak vysvětlit. Co se vlastně stalo?

Beru sdělení policie jako možné, a to by potom znamenalo, že výbuch na ohřívači utrhl ocelovou kopuli, která se nadzvedla, vnitřní tlak dmýchaného větru rozmetal šamotové zdivo kopule do okolí pece a jedna cihla letěla vzduchem asi 350 metrů směrem na závod 4. Trefila střechu projíždějící tramvaje, ve které seděli jen čtyři cestující. Tramvaj jela v nočním režimu jedenkrát za hodinu a cihla zasáhla přes střechu jednoho ze čtyř cestujících přímo do hlavy. Byl na místě mrtev. Ten scénář se mi zdál v první okamžiku až nereálný. Tolik náhod! A přece se tak stalo. Později jsem se dověděl, že ten cestující měl jet příští den na dovolenou.

Nebudu popisovat následné výslechy, určení příčiny, hledání viníků, ani stanovení nápravných opatření, která se vždy po podobné havárií musí realizovat. Závěrečný verdikt vyšetřovací komise „technická závada“ si nevynutil případné soudní projednávání. Nikdo nebyl soudně stíhán. Zůstaly jen silné finanční postihy zodpovědných pracovníků a stresující vzpomínky.

Ohřívač 63 po opravě dále ohříval vítr pro 6. vysokou pec.

Vážení čtenáři, nikdy nespoléhejte na uklidňující řeči různých lidí, že se vašemu domu, anebo domácnosti nemůže nic vážného přihodit. Každá doprava, letiště, výrobní provoz, přehrada může mít poruchu. I les může shořet. Hlídejte si proto okolí.

Obrázek 30: 6. vysoká pec, ohřívač č. 63 je nejblíže komínu
Obrázek 30: 6. vysoká pec, ohřívač č. 63 je nejblíže komínu

 

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY