Menu Zavřeno

38. Vrchlík skrubru odletěl

Na plynočistírně Lurgi se přihodila jedna závažná havárie, která naštěstí neskončila žádným úrazem. Utrhla se a odletěla vzduchem vrchlíková část skrubru. Zdá se to nemožné, ale je to skutečnost.

Skrubr na plynočistírně Lurgi byla svařovaná ocelová válcová nádoba, ve spodní části v konickém dně vybavená odvodňovacím plovákovým zařízením. Horní část skrubru byla také konická. Vysokopecní plyn byl přiváděn zespodu, stoupal nahoru a proti němu padala chladící a čistící voda. Voda ze stříkačů zvlhčovala drobné částečky prachu, které padaly ke dnu. Předčištěný, zvlhčený plyn stoupal nahoru a pak byl veden do Venturi praček. Tlak plynu ve skrubru byl cca 1 atp (jedna přetlaková atmosféra). Na skrubru běžně nevznikaly poruchy, mimo občas ucpaných stříkačů nebo plovákových odvodů čistící vody. Až jednou.

„Na Lurgi se utrhl vrchlík skrubru 6. vysoké pece“, sděluje dispečer ze závodního velínu. Co je to za blbost, myslím si, to se nikdy nestalo. Běžím se podívat na Lurgi a opravdu, z horní části skrubru stoupá plyn s vodní párou a vrchlík nikde. Kouknu na okolí a ejhle! Celý vrchlík se usadil na střeše odlévárny 6. pece ve vzdálenosti cca 50 m od svého skrubru. Že trasu překonal ocelový konický vrchlík o průměru 6 metrů vzduchem, se mi zprvu ani nechtělo věřit. Jako vystřelený ze vzduchovky odletěl k 6. vysoké peci. Krátký výpočet potvrdil, že síla 280 tun (tlak plynu na spodní část vrchlíku) si lehce poradila s nebohou částí utržené plynočistírny.

V okamžiku dopadu na střechu odlévárny se otřásla celá ocelová konstrukce a léta usazený grafitový prach se sesypal z nosníků. Okamžitě nastala tma tmoucí a nikdo nevěděl, co se stalo, jen přístroje na velínu signalizovaly prudký pokles tlaku plynu na sazebně. Tato situace měla jediné řešení. Rychle odstavit pec, provést plynové práce na oddělení pece od sítě čistého plynu, odvětrat a připravit opravu skrubru.

Proč havárie vznikla? Svár mezi válcovou a konickou vrchní částí skrubru trpěl interkrystalickou korozí, jeho nosnost se snížila a po jednom zakolísaní tlaku pod sazebnou pece vznikla trhlina, která se rychle rozšířila na celý obvod. Vnitřní přetlak plynu snadno nadzvedl a potom „odfouknul“ vrchlík až na střechu odlévárny. Vrchlík byl fuč, střecha poškozená, ale úraz při hrozivě vyhlížející havárii neutrpěl nikdo. Jen osádka pece se pořádně vylekala a údržbáři měli neodkladnou práci navíc.

Obrázek 32: Vrchlík, který se utrhl je blíže k 6. vysoké peci
Obrázek 32: Vrchlík, který se utrhl je blíže k 6. vysoké peci

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY